Ahşap Oyun Grupları-Tek Kuleli

Park Bahçe Mobilyalarında genellikle hammadde olarak birinci sınıf Sarı Çam kullanılmaktadır. Kereste olarak isteğe bağlı farklı cins ağaçta kullanılabilmektedir.

Ahşap oyun gruplarının tüm sabit bağlantıları, paslanmaz ağaç vidası veya galvanizli cıvata yardımı ile yapılmaktadır. Oyun grubunda kullanılan tüm metal bağlantı ve cıvataların montajı yüzeye havşa açılmak suretiyle yapılır. Civataların üstleri enjeksiyon yöntemiyle şekil verilmiş polietilen kapaklarla dış etkilerden izolasyon amaçlı olarak kapatılır.

Ahşap Oyun Parklarının akrajları en az 4 mm saçtan üretilmiş flanşlar dikmenin minimum iki tarafını saracak şekilde kaynaklanarak birleştirilmek suretiyle imal edilmektedir.

Ahşap oyun parklarında bütün metal aksam kumlama üzeri polyester esaslı toz boya ile fırınlanarak boyanmaktadır. Emprenye işlemine tabi tutulacak aksamlar insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik içermeyen Tanalith E maddesini içeren çözelti ile yaklaşık 12 atm basınç uygulamasıyla vakum emprenye işlemine tabi tutulur. Bu işlem sonucunda ahşap oyun grubu yeşilimsi bir görünüm kazanmaktadır.

Ahşap İşleme Özellikleri: %18-23 rutubetine kadar kurutulmuş keresteler kullanılmaktadır. Tüm Çocuk Grupları TSE EN 1176 standartlarında üretilmektedir.

Oyun grubunda kullanılan ahşabın ömrünü uzatmak için empenye işlemine tabi tutulmaktadır. Çeşitli yöntemlerle değişik kimyasal maddeler ahşap bünyesine absorbe edilmesi sağlanır. Bu işlem 'Emprenye' olarak adlandırılır. Ahşap oyun grubunun kullanım ömrü bu yöntemle 5 kat artar. Emprenye malzemesi olarak Tanalith E kullanılmaktadır. Bu madde krom, bakır veya arsenit içermemekte ve insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Taşıyıcı ahşaplar en az 90x90 mm ebatlarında minimum 2400 mm uzunluğundadır. Taşıyıcı konstrüksiyonda kullanılan latalardaki keskin köşelerin yumuşatılması ve yüzeyin pürüzlerinin giderilmesi için zımparaya tabi tutulmaktadır.

Ahşap oyun grubunun platformu, en az 1000x1000 mm ebadında ve 45x90 mm ebatlarında lataların yan yana getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Lataların uzunluğu ahşap oyun parkının proje modeline göre değişmektedir. Bu latalar alt tarafından destek amacıyla en az iki adet 45x90 mm ilave iki latayla sabitlenmektedir. Kare platformların alanı min. 1 metrekaredir. Platformların köşeleri ana taşıyıcı konstuksiyonu saracak şekilde açıklık kalmayacak şekilde imal edilmektedir. Kare çatı minimum 1250x1250mm ölçülerinde olup min. 500mm yüksekliğindedir. Çatıların saçak alt kenarı ile platform arasında min. 1000mm açıklık bulunmaktadır. Ahşap korkuluklar 40x90 mm yatay taşıyıcı çam kereste ile dikeyde 20 mm kalınlığında 850 mm yüksekliğinde alt ve üst noktaları ovalleştirilmiş korkuluk parçalarından oluşmaktadır. Ahşap korkuluklar da renkli dış mekan ahşap koruyucu ile boyanmakta veya vakumlu emprenye işlemiyle renk verilmektedir.

Ahşap oyun parklarında kullanılan ahşap korkuluklar çocukların platform üzerinde güvenli bir şekilde durmalarına yardımcı olacaktır. Ahşap korkulukların yüzeylerindeki desenlerin çıkıntıları çocuklara zarar vermemesi için iyice zımparalanır. Basamaklar standartlara göre 140 ila 275 mm arasında ayak basma derinliğinde; 110 ila 230 mm arasında rıhtım yüksekliğinde olmaktadır. Platforma uygun olarak en az 610 mm genişliğinde min. 45x90 mm ebatlarında ve uzunlukları oluşturulacak merdiven yüksekliğine göre değişen lataların yan yana gelmesi ile merdivenler oluşturulmaktadır.

Ahşap Oyun Gruplarında zeminden platforma çıkmaya sağlayan merdivende iki adet en az 45x90 mm ebadında ahşap taşıyıcı bulunmaktır. Bu iki taşıyıcıdan platforma en az 45x90 mm latalarla konstrüksiyon oluşturulmaktadır. Oyun gruplarında yer alan boşluklar bilhassa merdiven basamak boşlukları çocukların kaza geçirmelerini önlemek için en aza indirgenmiştir.

Online Mağaza